Nơi sản xuất: Việt Nam

Chất liệu: 100% cotton

Kích thước: Hiện có 4 size 

Size S ( 9 x 10 cm) - Size M ( 20 x 15 cm) - Size L ( 24 x 35 cm) - Size XL ( 34 x 43 cm)

Trọng lượng: 4-8 gram

Đặc điểm: Dùng để thay thế túi nilon khi đi mua sắm, đi chợ,... Có thể dùng với công dụng khác như đựng vật dụng cá nhân

/

Origin: Vietnam

Material: 100% cotton

Size: 4 choices: 

Size S ( 9 x 10 cm) - Size M ( 20 x 15 cm) - Size L ( 24 x 35 cm) - Size XL ( 34 x 43 cm)

Weight: 4-8 grams

Usage: Used to replace plastic bags when you go shopping. You can also use them to keep personal stuff.

Túi lưới đi chợ - 100% cotton / Reusable Produce 100% Cotton Mesh Bag

25.000₫Price

" Tiện lợi, đựng được nhiều đồ, tận dụng sử dụng cho nhiều việc khác nhau, dùng khi đi siêu thị mua đồ là thích hợp nhất " 

Ms. Minh Nguyễn - Hồ Chí Minh