top of page

How To Refill

Icon 1.PNG
Icon 2-1.png
Icon 2.PNG
Icon 3.PNG
Icon 4.PNG

1.BYO

Bring your own bottles or jars.

Make sure to clean and dry them, and remove old labels if any.

In case you forget your containers, please ask us if there are any old bottles donated from the local community to borrow.

 

Tự mang chai lọ cũ của bạn đã được rửa sạch và phơi khô.

Bạn nhớ gỡ hết các nhãn trên chai lọ.

Nếu bạn có lỡ quên mang chai lọ, hãy hỏi Lại Đây xem có chai lọ nào được đóng góp từ cộng đồng sống xanh để mượn tạm lần này không nhé.

 

 

2.STICK

Stick the label on your filled container, mindfully.

Stick the label on your filled container.

 

Lấy nhãn sản phẩm và ghi trọng lượng chai lọ bạn đã chiết đầy, trong chánh niệm.

Dán nhãn đó vào chai lọ đã chiết đầy của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.TARE & WRITE

Weigh your container.

Write the weight of your container on the label.

 

Cân bì chai lọ của bạn.

Viết trọng lượng vừa cân vào nhãn trên chai lọ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.REFILL

Fill your container with the product you love.

One product for one container.

Meditate in case some of the products can take time to refill.

 

Chiết sản phẩm bạn chọn vào chai lọ của bạn.

Lưu ý là chỉ chiết 01 sản phẩm vào từng chai lọ riêng.

Mội số sản phẩm hơi “chậm” đề làm đầy, nên bạn tranh thủ “thiền” những lúc này nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.WEIGH & WRITE

Weight your filled container.

Write the weight on the product label.

Pay together with other products at your leaving.

 

Cân lại chai lọ của bạn đã chiết đầy sản phẩm bạn cần.

Viết trọng lượng vừa cân vào nhãn trên chai lọ.

Thanh toán cùng với những sản phẩm khác.

Thank you for together being a part of solution, not pollution.

Cảm ơn bạn cùng chung tay và chọn là một phần của giải pháp khắc phục, giải quyết vấn đề rác sinh hoạt mỗi ngày.

bottom of page