top of page

GIÁO DỤC SỐNG BỀN VỮNG: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH

LAIDAY SUSTAINABLE LIVING EDUCATION: EMBRACING A GREENER FUTURE

Bạn đam mê bảo vệ môi trường và muốn tạo ra một tương lai bền vững? Tại Laiday, chúng tôi tin rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo ra tác động lớn. Chương trình Giáo dục lối sống bền vững của Laiday được tạo ra nhằm mục đích tạo điều kiện cho những cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam bao gồm cả bạn áp dụng các phong cách sống thân thiện với môi trường vào đời sống và tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới.

 

TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỐI SỐNG BỀN VỮNG LAIDAY

 • Nhận thức về môi trường: Chương trình là cơ hội tuyệt vời để hiểu sâu hơn về các vấn đề môi trường và tác động của chúng đối với hành tinh của chúng ta, giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt góp phần vào một tương lai xanh và sạch hơn.

 • Thực hành lối sống bền vững: Là cơ hội để tìm hiểu các biện pháp  thực tế và khả thi để kết hợp các hành động bền vững vào cuộc sống hàng ngày của bạn, giúp giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy lối sống có ý thức về môi trường. 

 • Gắn kết cộng đồng: Là cơ hội để kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng, những người có cùng niềm đam mê bền vững với bạn, thúc đẩy ý thức cộng đồng và hỗ trợ bạn trong hành trình hướng tới lối sống bền vững hơn.

 • Hướng dẫn của chuyên gia: Là cơ hội để nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia và nhà giáo dục có kinh nghiệm về môi trường, đảm bảo cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất và các phương pháp hay nhất để có cuộc sống bền vững.

 • Phát triển cá nhân: Giúp bạn tiêu dùng có ý thức và có trách nhiệm hơn, Mang đến cho bạn sự phát triển cá nhân và ý thức sâu sắc hơn về việc bảo vệ môi trường.

 • Lựa chọn có tác động: Bằng cách tham gia chương trình, bạn trở thành người ủng hộ sự thay đổi tích cực, đưa ra các lựa chọn tạo ra tác động chung đáng kể đến môi trường của chúng ta.

 • Tiếp cận nguồn học liệu: Là cơ hội để bạn được tiếp cận vô số tài nguyên, bao gồm thông tin, hội thảo và công cụ thực hành, để hỗ trợ bạn trong hành trình sống bền vững.

 • Công nhận và hỗ trợ: Giúp bạn kỷ niệm những nỗ lực và thành tựu của bạn trong hành trình sống bền vững, nhận được sự công nhận và hỗ trợ từ cộng đồng Laiday và hơn thế nữa. 

 • Xây dựng một tương lai xanh hơn: Bằng cách tham gia chương trình Giáo dục lối sống bền vững, bạn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho chính bạn, cộng đồng của bạn và các thế hệ mai sau.

 

CÁC ĐỀ MỤC

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về chủ đề bền vững

 • Giới thiệu về tính bền vững: Định nghĩa tính bền vững và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ môi trường.

 • Tác động môi trường: Khám phá tác động của đối với hành tinh từ các hoạt động của con người và tính cấp bách của các hoạt động bền vững.

 • Các mục tiêu phát triển bền vững: Hiểu các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và sự liên quan của chúng với cuộc sống hàng ngày.

 • Làm việc theo nhóm: Những người tham gia có thể làm việc theo nhóm để nghiên cứu và trình bày các về các mô hình và các sáng kiến bền vững mà các công ty hoặc tổ chức đã thực hiện thành công phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

 

Hoạt động 2: Tiêu dùng có ý thức đối với môi trường

 • Chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức: Tìm hiểu các lựa chọn có ý thức trong việc mua hàng hóa và dịch vụ để giảm lãng phí và thúc đẩy các thực hành đạo đức.

 • Cuộc sống không nhựa: Hóc các mẹo và chiến lược để giảm sử dụng nhựa và áp dụng các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường.

 • Lựa chọn thực phẩm bền vững: Tìm hiểu về chế độ ăn uống bền vững, giảm lãng phí thực phẩm và hỗ trợ nền nông nghiệp thân thiện với môi trường tại địa phương.

 • Hoạt động: Tuần lễ Không nhựa, nơi những người tham gia cam kết giảm sử dụng nhựa và chia sẻ kinh nghiệm cũng như thành tựu của họ.

 

Hoạt động 3: Quản lý năng lượng và tài nguyên

 • Sử dụng năng lượng hiệu quả: Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà và nơi làm việc để giảm lượng khí thải carbon.

 • Tiết kiệm nước: Hiểu giá trị của nước và hình thành thói quen tiết kiệm nước vì một tương lai bền vững hơn.

 • Giảm thiểu chất thải: Tìm hiểu về các chiến lược quản lý, tái chế và tái chế chất thải hiệu quả để giảm thiểu tác động môi trường.

 • Hoạt động: Đánh giá tính hiệu quả trong việc năng lượng tại nhà hoặc nơi làm việc, trong đó người tham gia đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

 

Hoạt động  4: Giao thông xanh

 • Di chuyển bền vững: Khám phá các lựa chọn giao thông thân thiện với môi trường, chẳng hạn như đi xe đạp, phương tiện công cộng và đi chung xe.

 • Xe điện: Hiểu được lợi ích của xe điện và vai trò của chúng trong việc giảm ô nhiễm không khí.

 • Giảm khí thải carbon: Tính toán và giảm lượng khí thải carbon cá nhân thông qua các lựa chọn phương tiện giao thông.

 • Làm việc nhóm: Nghiên cứu và so sánh tác động môi trường của phương tiện truyền thống so với phương tiện điện và trình bày kết quả..

 

Hoạt động 5: Nhà ở và lối sống bền vững.

 • Nhà ở thân thiện với môi trường: Mẹo để tạo ra một không gian sống thân thiện với môi trường thông qua các thiết kế và cách xây dựng thân thiện với môi trường.

 • Làm vườn bền vững: Bao gồm làm vườn hữu cơ và thiết kế cảnh quan sân vườn bền vững để thúc đẩy đa dạng sinh học.

 • Lối sống bền vững: Áp dụng các thói quen lối sống bền vững giúp giảm thiểu tác động cá nhân đến môi trường.

 • Làm việc nhóm: Tạo một "Chuyến tham quan vườn xanh" giới thiệu các hoạt động làm vườn hữu cơ và cảnh quan bền vững trong cộng đồng..

 

Hoạt động 6: Đấu tranh cho sự thay đổi

 • Vận động Môi trường: Trao quyền cho những người tham gia trở thành những người đấu tranh vì các vấn đề môi trường trong cộng đồng của họ.

 • Sự tham gia của cộng đồng: Tổ chức và tham gia vào các hoạt động dọn dẹp cộng đồng, các chiến dịch nâng cao nhận thức và các sáng kiến về môi trường.

 • Lan tỏa Nhận thức: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức về tính bền vững và truyền cảm hứng cho những người khác.

 • Làm việc theo nhóm: Thành lập các nhóm để phát triển các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội hoặc áp phích nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy tính bền vững và truyền cảm hứng cho những người khác hành động.

 

Hoạt động 7: Thống kê tiến độ và lễ kỷ niệm

 • Giám sát và Đánh giá: Theo dõi tiến độ của từng cá nhân trong việc áp dụng lối sống bền vững và đo lường tác động tích cực.

 • Tôn vinh thành tựu: Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của người tham gia trong hành trình hướng tới lối sống xanh hơn.

 • Cam kết sống bền vững: Khuyến khích người tham gia thực hiện cam kết lâu dài về tính bền vững và tiếp tục tác động tích cực của họ.

 • Hoạt động: Công cụ theo dõi tiến độ lối sống bền vững, nơi những người tham gia ghi lại hành trình phát triển bền vững của họ và chia sẻ những câu chuyện thành công.

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn. Cùng nhau học hỏi, phát triển và tìm hiểu lối sống bền vững vì một hành tinh khỏe mạnh hơn.

 

#LaidaySống bền vững #Tương lai xanh #Ý thức sinh thái

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.laidayrefill.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@laidayrefill.com

 

Laiday Refill

Nâng cao ý thức môi trường

/

Are you passionate about protecting the environment and creating a sustainable future? At Laiday, we believe that small changes can make a big impact. Laiday Sustainable Living Education program is designed to empower individuals like you in Vietnam to adopt eco-friendly practices and make a positive difference in the world.

 

WHY JOINING LAIDAY SUSTAINABLE LIVING EDUCATION 

 

 • Environmental Awareness: Gain a deeper understanding of environmental issues and their impact on our planet, empowering you to make informed choices that contribute to a cleaner and greener future.

 •  

 • Sustainable Practices: Learn practical and actionable steps to incorporate sustainable practices into your daily life, reducing your carbon footprint and promoting eco-conscious living.

 •  

 • Community Engagement: Connect with like-minded individuals who share your passion for sustainability, fostering a sense of community and support in your journey towards a more sustainable lifestyle.

 •  

 • Expert Guidance: Receive guidance from experienced environmental experts and educators, ensuring that you have access to the latest information and best practices for sustainable living.

 •  

 • Personal Growth: Embrace a more mindful and responsible approach to consumption, leading to personal growth and a deeper sense of purpose in protecting the environment.

 •  

 • Impactful Choices: By participating in the program, you become an advocate for positive change, making choices that collectively create a significant impact on our environment.

 •  

 • Access to Resources: Access a wealth of resources, including informative materials, workshops, and practical tools, to aid you in your sustainable living journey.

 •  

 • Recognition and Support: Celebrate your efforts and achievements in sustainable living, receiving recognition and support from the Laiday community and beyond.

 •  

 • Building a Greener Future: By joining the Sustainable Living Education program, you play a crucial role in building a greener and more sustainable future for yourself, your community, and generations to come.

 

TOPICS COVERED 

 

Module 1: Understanding Sustainability

 • Introduction to Sustainability: Defining sustainability and its importance in preserving the environment.

 • Environmental Impact: Exploring the impact of human activities on the planet and the urgency for sustainable practices.

 • Sustainable Development Goals: Understanding the United Nations' Sustainable Development Goals and their relevance to everyday life.

 • Group Work: Participants can work in teams to research and present case studies on companies or organizations that have successfully implemented sustainability initiatives aligned with the United Nations' Sustainable Development Goals.

 

Module 2: Eco-Conscious Consumption

 • Mindful Consumerism: Embracing conscious choices in purchasing goods and services to reduce waste and promote ethical practices.

 • Plastic-Free Living: Tips and strategies for reducing plastic usage and adopting eco-friendly alternatives.

 • Sustainable Food Choices: Learning about sustainable diets, food waste reduction, and supporting local, eco-friendly agriculture.

 • Activity: Plastic-Free Challenge Week, where participants commit to reducing their plastic usage and share their experiences and challenges.

 

Module 3: Energy and Resource Management

 • Energy Efficiency: Implementing energy-saving practices at home and work to reduce carbon emissions.

 • Water Conservation: Understanding the value of water and adopting water-saving habits for a more sustainable future.

 • Waste Reduction: Strategies for effective waste management, recycling, and upcycling to minimize environmental impact.

 • Activity: Energy Efficiency Audit for Home or Workplace, where participants assess energy consumption and propose energy-saving measures.

 

Module 4: Green Transportation

 • Sustainable Mobility: Exploring eco-friendly transportation options, such as biking, public transit, and carpooling.

 • Electric Vehicles: Understanding the benefits of electric vehicles and their role in reducing air pollution.

 • Carbon Footprint Reduction: Calculating and reducing personal carbon footprints through transportation choices.

 • Group Work: Research and compare the environmental impact of traditional vehicles versus electric vehicles, and present findings to the group.

Module 5: Sustainable Home and Lifestyle

 • Eco-Friendly Home: Tips for creating an environmentally friendly living space through eco-conscious design and practices.

 • Green Gardening: Embracing organic gardening and sustainable landscaping to promote biodiversity.

 • Low-Impact Living: Adopting sustainable lifestyle habits that minimize personal environmental impact.

 • Group Work: Create a "Green Garden Tour" showcasing organic gardening practices and sustainable landscaping in their community.

 

Module 6: Advocating for Change

 • Environmental Advocacy: Empowering participants to become advocates for environmental issues in their communities.

 • Community Engagement: Organizing and participating in community cleanups, awareness campaigns, and environmental initiatives.

 • Spreading Awareness: Utilizing social media and effective communication to raise awareness about sustainability and inspire others.

 • Group Work: Form teams to develop social media campaigns or awareness posters to promote sustainability and inspire others to take action.

 

Module 7: Measuring Progress and Celebration

 • Monitoring and Evaluation: Tracking individual progress in adopting sustainable practices and measuring positive impact.

 • Celebrating Achievements: Recognizing participants' efforts and accomplishments in their journey towards a greener lifestyle.

 • Sustainable Living Pledge: Encouraging participants to make a long-term commitment to sustainability and continue their positive impact.

 • Activity: Sustainable Lifestyle Progress Tracker, where participants document their sustainability journey and share success stories.

 

Join us on this journey towards a greener future. Together, let's learn, grow, and embrace sustainable living for a healthier planet.

 

#LaidaySustainableLiving #GreenFuture #EcoConsciousness

 

For more information, visit www.laidayrefill.com or contact us at info@laidayrefill.com 

 

Laiday Refill 

Empowering Environmental Consciousness

bottom of page