top of page

LAIDAY ENVIRONMENTAL DATES CALENDAR

LAIDAY ENVIRONMENTAL DATES CALENDAR

Have a look at the environmental days that are scheduled globally throughout the year that you can share with others and celebrate!

 

In order to inspire others to take action on climate change, it is important to increase environmental awareness. One way to do so is by encouraging  people to observe and promote the different environmental events and world day campaigns that are scheduled globally throughout the year. This provides an opportunity for people to collectively learn about and participate in sustainable practices together. Have a look below for the environmental days that you can share with others and celebrate!
 

CÙNG LẠI ĐÂY HƯỞNG ỨNG CÁC NGÀY MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRONG NĂM 

Hãy dành thời gian xem qua các ngày quốc tế kỷ niệm môi trường trong năm và chia sẻ với bạn bè của mình để cùng nhau hành động nhé!

 

Muốn truyền cảm hứng cho người khác để chung tay hành động chống biến đổi khí hậu, trước tiên phải giúp họ nâng cao nhận thức về môi trường. Và việc khuyến khích mọi người quan sát, tuyên truyền những chiến dịch, sự kiện về môi trường trên toàn thế giới xuyên suốt năm tháng là một cách hay để thông tin cho nhau, từ đó cùng nhau tham gia hưởng ứng một cách lâu dài, bền vững. Dưới đây là các ngày kỷ niệm môi trường chính trong năm. 

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Describe your image

MAKING AN IMPACT EVERYDAY

Environmental days give visibility to specific issues that might otherwise not be on top of people’s minds, which can lead to more information seeking behavior or even an increase in donations. What is more important is each of us to take actions everyday, even small acts! 

 

Let's together be a part of solutions, not pollution.
 

TẠO TÁC ĐỘNG TO LỚN TỪ NHỮNG THÓI QUEN NHỎ NHẶT MỖI NGÀY

Những ngày kỷ niệm môi trường cho biết một cách rõ ràng những vấn đề ít người biết mà mẹ thiên nhiên đang phải chịu đựng, nhờ đó làm gia tăng hành vi tìm kiếm thông tin hoặc thậm chí là những khoảng quyên góp. Quan trọng hơn hết là mỗi người trong chúng ta phải tự ý thức và hành động vì môi trường mỗi ngày, cho dù là những việc nhỏ nhất!

 

Hãy cùng chúng mình là một phần giải pháp, thay vì làm cho tình hình tồi tệ hơn nhé! 

bottom of page