top of page

OUR ACTIONS

LAIDAY - NOT JUST A REFILL STATION

LẠI ĐÂY - KHÔNG CHỈ LÀ TRẠM LÀM ĐẦY

 

In addition to providing refill and non-refill essentials, we also provide up-to-date information about the environment and organize various creative and practical projects, activities, workshops in order to spread out the more sustainable way of living vibrantly to the community.

Ngoài cung cấp các sản phẩm thiết yếu để làm đầy và tái sử dụng, Lại Đây Refill Station còn chia sẻ nhiều mẹo sống xanh hữu ích và tổ chức các hoạt động thiết thực, sáng tạo để giúp lối sống xanh lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng, như workshop tái chế, phiên chợ trao đổi đồ cũ, thư viện hạt giống và cây xanh, thu gom tái chế...

1
2
bottom of page