top of page

How To Shop

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE TẠI LẠI ĐÂY REFILL

 

Chào bạn! Hiện Lại Đây Refill chúng mình có trục trặc kỹ thuật chưa thể tích hợp việc thanh toán trực tuyến nên tạo ra dự bất tiện cho bạn khi đặt hàng trên website. Mong bạn thông cảm cho chúng mình. Bạn có thể đặt hàng trực tuyến ở website thông qua các bước đặt hàng như sau:

 

1. Tìm kiếm sản phẩm


a. Bạn  có thể tìm sản phẩm theo các danh mục có sẵn ở thanh công cụ bên trái
b. Tìm theo các danh mục sản phẩm có sẵn


2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng


Khi đã tìm được sản phẩm mong muốn, bạn vui lòng bấm vào hình hoặc tên sản phẩm để vào được trang thông tin chi tiết của sản phẩm, sau đó:
a. Kiểm tra thông tin sản phẩm: giá, thông tin cụ thể của sản phẩm
b. Chọn số lượng mong muốn. 
c. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.


3. Kiểm tra giỏ hàng và đặt hàng


4. Tiến hành Check Out - Hoàn Tất đơn hàng. Hiện tại chúng mình chỉ thanh toán bằng hình thứ COD (thu tiền mặt trực tiếp). Bạn có nhu cầu thanh toán online vui lòng liên hệ Lại Đây Refill qua email info@laidayrefill.com hoặc các kênh mà Lại Đây có mặt là Facebook và Instagram để hoàn tất việc đặt hàng. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp qua Facebook, Instagram hoặc Hotline 028 62702141 để được tư vấn cụ thể hơn.

 

 

HOW TO ORDER ONLINE AT LAIDAY REFILL STATION

 

Oh Hello! We’re terribly sorry for this inconvenience in your online shopping experience on our website because of our online payment has not been intergrated probably yet, and we are working on it. In a mean time, you can order online at the website through the steps in order, as follows:

1. Search products

 

a. You can find products according to the available categories in the left tool bar

b. Search by product categories available

 

2. Add products to your cart

Once the desired product, please click on the image or the product name to get detailed information of the product, then:

a. Check the product information: price, specific information of the product

b. Select the desired quantity.

c. Add product to the cart.

 

3. Check your cart and order

 

4. Check Out - Complete the order. Currently we accept by COD (Cash on Delivery). If you want to pay online please contact email info@laidayrefill.com or the channels that available are Facebook and Instagram to proceed your order. You can also orderdirectly through Facebook, Instagram or Hotline 028 62702141 for more details.

 

 

LAIDAY REFILL STATION
47/1 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

9AM – 6PM 
www.laidayrefill.com 

Facebook, Instagram: laidayrefillstation 

bottom of page