top of page

OUR FOUNDER

614B523D-AA6C-44C4-A235-9A79F26733D7.JPG

QUYÊN NGUYỄN: EMPOWERING SUSTAINABILITY, ONE REFILL AT A TIME

 

Meet Nguyễn Dạ Quyên, the visionary founder, owner, and CEO of Laiday Refill. Fueled by a strong desire to reduce plastic waste and promote sustainable living, Quyên embarked on a journey to create a positive impact on our environment. Laiday Refill Station, the brainchild of Quyên, is Vietnam's first bulk store offering over 400 eco-friendly reusable products and daily non-food refills, all aimed at minimizing unnecessary waste. With a firm belief in the mantra "Be a part of the solution, not pollution," Quyên recognized the importance of taking action and making a difference.

 

Beyond Laiday Refill, Quyên is also the Director at a supply chain consulting firm. Working on consulting projects related to SDGs 12, "Responsible Consumption & Production," Quyên witnessed the power of small actions at home in reducing negative impacts. Driven by a book titled "Plastic: A Toxic Love Story" Quyên's awareness of the plastic pollution issue grew, inspiring her to research refill stations across the globe. However, after waiting for someone else to spearhead the refillable revolution in Vietnam for two years, Quyên realized that she had to be the change herself. The birth of Quyên's nieces further motivated her to take action. As a responsible member of the plastic-aware generation, Quyên couldn't bear the thought of facing her nieces one day and explaining why she didn't do anything to tackle the issue.

 

In May 2018, Quyên wholeheartedly dedicated herself to bringing the Laiday Refill project to life. After months of meticulous planning and preparation, the first Laiday Refill Station was proudly launched in late October 2018. Quyên's unwavering passion, determination, and commitment to sustainability have made Laiday Refill a beacon of hope for those seeking eco-friendly alternatives and striving to make a positive impact on our planet. Through her leadership, Quyên continues to inspire and drive change in the way we approach consumption and waste.

 

Quyên envisions a future in Vietnam where millions of families embrace sustainable living, creating their own non-food products from natural ingredients and passing down reusable items through generations. In this future, there may no longer be a need for Laiday Refill stations, as the mission of inspiring and providing practical solutions for a less-plastic, more sustainable lifestyle would have been accomplished. Quyên eagerly awaits the day when Laiday Refill can happily close its doors, knowing that the movement towards sustainable living has become deeply ingrained in the fabric of society.

 

If you would like to continue the conversation about sustainable living and exchange ideas with Quyên, please reach out to us at info@laidayrefill.com. Together, we can create a sustainable future for ourselves and our planet.

 

#Sustainability #LaidayRefill #BeTheChange

Gặp gỡ Nguyễn Dạ Quyên, nhà sáng lập và CEO của Laiday Refill. Với mong muốn mạnh mẽ giảm lượng rác thải nhựa và thúc đẩy cuộc sống bền vững, Quyên đã bắt đầu hành trình để tạo ra một ảnh hưởng tích cực đối với môi trường.

 

Laiday Refill Station là mô hình kinh doanh “trạm làm đầy" đầu tiên tại Việt Nam tận dụng chai lọ cũ để refill và từ đó giảm lượng rác thải bao bì, rác nhựa thải không cần thiết. Lại Đây Refill còn là nơi cung cấp giới thiệu hơn 400 giải pháp sống xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái sử dụng, ưu tiên tối đa sản phẩm làm từ địa phương để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Với niềm tin vững chắc rằng "Hãy cùng là một phần của giải pháp, chứ không phải làm cho vấn đề tồi tệ hơn" Quyên nhận ra tầm quan trọng của việc hành động thực tế và tạo ra sự khác biệt. Bên cạnh Laiday Refill, Quyên cũng là Giám đốc tại công ty tư vấn quản trị chuỗi cung ứng và bén duyên trong lĩnh vực Phát triển Bền vững từ những năm 2012 khi tham gia vào các dự án tư vấn liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững số 12, "Tiêu dùng và Sản xuất Có Trách Nhiệm", và đã chứng kiến ​​sức mạnh của những hành động nhỏ mỗi ngày để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. 

 

Cuốn sách "Nhựa: Một chuyện tình độc hại” thực sự thay đổi Quyên về vấn đề ô nhiễm nhựa, và truyền cảm hứng cho cô nghiên cứu về các trạm refill tại Châu Âu, Hồng Kông, Thái Lan từ những năm 2015. Sau nhiều năm chờ đợi ai đó sẽ khởi xướng cuộc cách mạng “refill" ở Việt Nam vì Quyên biết là kinh doanh bền vững là con đường rất chông gai, cô nhận ra rằng chính cô cần thực hiện sự thay đổi đó với những kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, đam mê sẵn có về refill. Sự ra đời của các cháu gái của Quyên tiếp tục thúc đẩy cô hành động quyết liệt hơn. Vì là thế hệ nhận thức về ô nhiễm rác thải nhựa, Quyên không thể chịu đựng ý nghĩ phải đối mặt với các cháu gái một ngày nào đó và giải thích tại sao cô không làm gì để giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. 

 

Rồi từ tháng 5 năm 2018, Quyên dồn hết tâm huyết để biến dự án Laiday Refill trở thành hiện thực. Sau nhiều tháng lên kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ, trạm refill đầu tiên của Laiday Refill đã tự hào được ra mắt vào cuối tháng 10 năm 2018. Niềm đam mê, quyết tâm và cam kết không lay chuyển của Quyên với phát triển bền vững đã biến Laiday Refill trở thành nơi lan tỏa lối sống xanh cho những người tìm kiếm các lựa chọn thân thiện với môi trường và nỗ lực tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống mỗi ngày cho hành tinh của chúng ta.

 

Quyên tưởng tượng một ngày nào đó ở Việt Nam, nếu tất cả hàng triệu gia đình Việt Nam thực hiện lối sống bền vững, tự làm các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên và không cần phải đến các trạm Laiday Refill để “làm đầy”, và tất cả các sản phẩm có thể tái sử dụng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngày đó, Quyên sẽ đóng cửa Laiday Refill với niềm vui trọn vẹn sau khi hoàn thành sứ mệnh lan toả lối sống xanh, và cung cấp các giải pháp thực tế cho cuộc sống ít nhựa hơn và bền vững hơn. Quyên háo hức chờ đợi ngày Laiday Refill có thể đóng cửa với niềm vui, biết rằng phong trào sống bền vững đã trở nên rất sâu sắc trong xã hội.

 

Nếu bạn muốn tiếp tục trao đổi về cuộc sống bền vững và cùng chia sẻ với Quyên, hãy liên hệ qua địa chỉ info@laidayrefill.com. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một tương lai bền vững cho chúng ta và hành tinh này.

bottom of page