top of page

March - International Day of Forests
21 tháng 03 - Ngày Rừng Thế Giới

The International Day of Forests is celebrated on 21 March. This day draws attention to forests as a key resource to combat climate change. Forests can absorb around 2.6 billion tonnes of CO₂ every year, which represents one-third of the CO₂ that is released from burning fossil fuels annually. The value of forests as carbon sinks is well known but they also provide numerous economic, social and health benefits for us. The International Day of Forests should remind us of the value of forests and encourage countries to undertake local, national and international efforts to organize activities involving forests.
/
Ngày rừng thế giới diễn ra vào ngày 21/3, đề cao vai trò chủ chốt của rừng trong việc chống biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thu khoảng 2,6 tỉ tấn CO₂ mỗi năm, tương đương với ⅓ lượng CO₂ được thải ra qua quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch hằng năm. Không chỉ được biết đến như một bể chứa carbon, rừng còn có giá trị khổng lồ về kinh tế, xã hội, và sức khỏe con người. Do đó, ngày 21/3 hằng năm nhắc nhở công dân trên toàn thế giới về tầm quan trọng của rừng và khuyến khích các quốc gia từ trung ương đến địa phương, và cộng đồng quốc tế chung tay nỗ lực tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

bottom of page