top of page

January - Veganuary
Tháng 1 - Veganuary (Tháng thuần chay)

The idea behind Veganuary is that people who follow a non-vegan diet are encouraged to adopt a vegan diet throughout the month of January. Of course, the bigger aim behind the campaign is that people will follow a vegan diet throughout the rest of the year as well, because eating more plant-based products is one of the most effective ways to reduce one’s impact on the environment. According to a study that was conducted by researchers at Oxford University and the Swiss agricultural research institute Agroscope, a diet that is free from animal products can reduce personal emissions related to food by up to 73%. Over the past years, the pledge to only eat plant-based food in January has become increasingly popular: In 2021, a record number of 500’000 people participated in Veganuary globally.
/
Veganuary là sự kết hợp giữa vegan (thuần chay) và January (Tháng 1) để khuyến khích những người không theo nhưng áp dụng chế độ ăn thuần chay không những trong suốt tháng 1 mà cả những tháng còn lại của năm nữa. Bởi vì theo một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Oxford và Viện nghiên cứu nông nghiệp Thụy Sĩ ở Agroscope, việc ăn chay không sử dụng những sản phẩm từ động vật có thể giúp mỗi cá nhân gián tiếp giảm lượng chất thải từ việc chăn nuôi động vật để chế biến làm thực phẩm lên đến 73%. Chế độ ăn này ngày ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, bằng chứng là số lượng người tham gia Veganuary đã lên đến 500,000 người trong năm 2021 và hy vọng sẽ còn tăng nữa trong năm 2022.

bottom of page