top of page

BOOKING

Việc mua sắm của bạn sẽ còn bền vững hơn, với ít bao bì nhựa hơn và thậm chí ít khí thải CO2 hơn, với dịch vụ refill của chúng mình tận nơi.

Một phương tiện chở khách thông thường thải ra khoảng 4,6 tấn carbon dioxide mỗi năm. Điều này giả định rằng một chiếc xe chạy xăng trung bình trên đường hiện nay có mức tiết kiệm nhiên liệu khoảng 22,0 dặm một gallon và lái xe khoảng 11.500 dặm một năm. Mỗi gallon xăng được đốt cháy tạo ra khoảng 8,887 gam CO2. Và, đối với một chuyến đi 10 km trên xe mô tô / xe gắn máy / xe ga cỡ nhỏ lên đến 125cc, nó sẽ thải ra khoảng 1 kg CO2.

 

*Chọn ngày và giờ mà bạn muốn nhận sản phẩm tận nơi. Chọn các sản phẩm mà bạn muốn refill.

/

Your shopping is even more sustainable, with less plastic packaging and even less CO2 emissions, with our refill service at your door.

 

A typical passenger vehicle emits about 4.6 metric tons of carbon dioxide per year. This assumes the average gasoline vehicle on the road today has a fuel economy of about 22.0 miles per gallon and drives around 11,500 miles per year. Every gallon of gasoline burned creates about 8,887 grams of CO2. And, for a trip of 10 km on a small motorbike/moped/scooter up to 125cc, it will emit approximately 1 kg CO2.

*Choose the day and the time that you would like to receive your products at your place. Choose the products that you would like to refill.

 • 1% discount on total refill value for 03-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 3% discount on total refill value for 06-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 5% discount on total refill value for 12-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 1% discount on total refill value for 03-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 3% discount on total refill value for 06-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 5% discount on total refill value for 12-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 1% discount on total refill value for 03-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 3% discount on total refill value for 06-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 5% discount on total refill value for 12-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 1% discount on total refill value for 03-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 5% discount on total refill value for 6-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • 5% discount on total refill value for 12-month subscription

  Read More

  1 hr

  Prices Vary
 • Read More

  1 hr

  Price Vary
bottom of page