top of page

COMMUNITY LIBRARIES - CÁC THƯ VIỆN XANH CHO CỘNG ĐỒNG

In order to contribute more practical values to the Sustainable Development Goals, we “upgraded” our community and environment activities sine Mar 2021 by adding these new features:


Green Book Library - A free in-store library with nearly 100 books to raise more awareness on the environment, green and conscious living, sustainability and peace, etc.


Seed Library - A free give-and-take Seed Library at our stations to exchange vegetable and flower seeds & seed bombs. Let’s start planting at home!


Plant Share Library - A sharing corner for give-and-take small plant/flower pots. We will be a “temporary home” and help you take care of the plants until being “adopted” by a new owner. Let’s share more greenery for the community and the Earth!

Community Board - An in-store board to provide up-to-date environment news and share useful tips for green living in local communities, for example: mapping where to learn composting, where to fix and recycle things, inspiring on-going projects...

/

Nhằm phục vụ cộng đồng sống xanh tốt hơn cũng như đóng góp giá trị nhiều hơn cho mục tiêu Phát Triển Bền Vững, từ tháng 03/2021, Lại Đây được nâng cấp thiết kế để phù hợp hơn với sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh, sống bền vững, tích hợp thêm các điểm mới như:


Thư Viện Sách Sống Xanh - Cung cấp gần 100 tựa sách về lối sống xanh, bảo vệ môi trường, bền vững và tối giản, sống tử tế…


Thư Viện Hạt Giống - Nơi cộng đồng có thể đóng góp, chia sẻ hay nhận hạt giống trồng cây, rau, hoa miễn phí


Thư Viện Chia Sẻ Cây Xanh - Góc cho - nhận cây xanh miễn phí, giúp bạn chăm sóc cây đến khi tìm được những người chủ mới. Hãy cùng chia sẻ thêm màu xanh cho cộng đồng để kết nối với thiên nhiên nhé!


Bảng Thông Tin Sống Xanh - Cập nhật về môi trường và chia sẻ thông tin thiết thực cho lối sống bền vững, ít rác thải trong khu vực địa phương, ví dụ như: nơi học và ủ phân hữu cơ, địa chỉ sửa chữa đồ đạc trong phường - quận, địa chỉ tái chế, các dự án truyền cảm hứng…518 views

Comments


bottom of page