top of page

May - International Day for Biological Diversity
22 tháng 5 - Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học

On 22 May the International Day for Biological Diversity, or World Biodiversity Day, is celebrated. Biodiversity is essential for the stability of the planet and human wellbeing. We all depend on the services that natural ecosystems provide us with, such as fresh water, food or medicine, and with every species that goes extinct, those ecosystems come under more pressure. A report by the United Nations found that a staggering number of 1 million species are at risk of extinction. The International Day for Biological Diversity was created to increase understanding and awareness of biodiversity loss, so that we all take more actions to protect the vast variety of plant and animal species around the world.
/
Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng sinh học thế giới) được khởi xướng hằng năm vào ngày 22/5 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng thiết yếu của đa dạng sinh học đối với sự ổn định của hành tinh và đời sống loài người. Sự sống của chúng ta phụ thuộc vào hệ sinh thái tự nhiên bao gồm nguồn nước ngọt, thực phẩm và thuốc men. Nhưng các hệ sinh thái đang phải đối mặt với nhiều áp lực do mất đi nhiều loài sinh vật góp phần làm cân bằng chúng. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra con số đáng báo động - khoảng 1 tỷ loài sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng.

bottom of page