top of page

April - Earth Day
22 tháng 4 - Ngày Trái Đất

Earth Day falls on 22 April and marks the anniversary of the start of the modern environmental movement in 1970. Earth Day was launched in response to Rachel Carson’s book “Silent Spring” that was published in 1962 and raised people’s awareness of the negative impacts of chemicals on the natural environment, specifically the pesticide DDT. Earth Day is celebrated to encourage people to take climate action, from small steps like using reusable utensils and bags to bigger projects like planting trees and advocating for climate action at universities.
/
Cuốn sách của Rachel Carson, Silent Spring xuất bản năm 1962 đưa ra ánh sáng việc sử dụng thuốc trừ sâu nguy hiểm được gọi là DDT gây ô nhiễm môi trường tự nhiên, là tiền đề cho sự ra đời của phong trào vì môi trường khởi xướng vào ngày 22/4/1970 mà sau này được chọn làm Ngày Trái Đất, nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động chống biến đổi khí hậu, từ những hành động nhỏ như tái sử dụng dụng cụ nhà ở và các loại túi đến những dự án lớn hơn như trồng cây và ủng hộ hành động vì khí hậu ở các trường đại học.

bottom of page