top of page

Community Engagement

Oh Hello!

We’re passionate to share our stories, to together promote and practice a less-waste, less-plastic, more sustainable together. We have listed some of the ways we can work together below. If you’ve got other suggestions, please drop us a line to info@laidayrefill.com – we would love to discuss your project.

 

SPEAKING

If you’re looking for someone to share real stories in starting up a green business, doing something that matters, making positive changes from everyday life, then we’re keen to participate to share and inspire. Our goal is to leave the audience feeling inspired to make changes, not overwhelmed or defeated before they even begin on the journey of living more sustainably. That means we focus on the positives, practical information, how-to’s, and simple actionable steps. We can share in a Panel Discussion or a Speech in 20 – 60 minutes in English or Vietnamese, to different audience groups like Students, Professionals, Corporates. Some sharing topics can be listed: Sustainable Living For Everyone, Eco Heroes: Small Changes & Big Impacts, Less Waste. Less Plastic: How To Start, Green Offices & Workspaces, Green Events, Green Wedding Planning & Organisation...

WRITING

We love to share, producing content, and writing about sustainable, conscious consumptions through simple actions in daily life for different audience groups. If you are looking for someone to collaborate to write about green living style, we’re here to help too. In the meantime, please feel free to check out our social media channels to see the types of content we usually produce.

 

WORKSHOPS

There is no better way to learn than to actually do things. DIY Workshops are a risk-free approach for us to learn with others and gain a new skill, as well as a fun activity to participate in. This will give you a chance to experience the making process and products first-hand, and feeling more confident about developing your own skills at home through peer learning. If you’re looking for someone to collaborate for some DIY Workshop with the theme promoting green living style, please drop us a line. We’ll be thrilled to collaborate.

 

EVENTS

If you’re organising some events on the theme of sustainable living, less-waste consumption, and looking for some partner to support from in kind sponsorships to contributing as speakers, panelists, judges, ambassadors, advisors, please do let us know. We may not be able to support all the proposed events, but we will try to look for a way to advise or support or connect you with potentially other supporters.

/

LẠI ĐÂY XIN CHÀO BẠN!

 

Lại Đây rất hào hứng để chia sẻ những câu chuyện của chúng mình với các bạn, để cùng thực hành một lối sống ít rác thải và nhiều sự bền vững hơn. Chúng mình gợi ý một số hoạt động để kết nối, cộng tác với bạn như sau. Nếu bạn có thêm những yêu cầu khác, bạn có thể gửi thông tin đến email info@laidayrefill.com để cùng thảo luận về các dự án nhé!

 

CHIA SẺ TRUYỀN CẢM HỨNG

Nếu bạn đang tìm kiếm một ai đó có thể chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình startup một doanh nghiệp xanh, tạo những thay đổi tích cực từ cuộc sống hằng ngày, chúng mình rất sẵn lòng tham gia để chia sẻ và truyền cảm hứng. Mục tiêu của chúng mình là giúp người nghe cảm thấy được truyền cảm hứng để thay đổi, nhưng không bị nặng nề, choáng ngợp trước khi bắt đầu hành trình sống bền vững. Chúng mình tập trung vào sự tích cực, thông tin thực tế, cách thực hiện từng bước đơn giản. Chúng mình có thể chia sẻ theo hình thức Thảo Luận Nhóm hoặc Bài Chia Sẻ trong 20-60 phút bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, hướng đến đa dạng các nhóm người nghe như Học sinh, Chuyên gia, Công ty...

 

BÀI VIẾT SỐNG XANH

Chúng mình thích chia sẻ, sáng tạo nội dung và viết về lối sống bền vững, tiêu thụ có trách nhiệm qua các hành động đơn giản hằng ngày. Nội dung có thể hướng đến đa dạng đối tượng người đọc. Nếu bạn đang tìm kiếm một ai đó có thể cộng tác để viết về lối sống xanh, chúng mình sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bạn có thể đọc thử các bài viết của chúng mình trên các kênh xã hội nhé!

 

WORKSHOP

Không có cách học nào tốt hơn thực hành. Các buổi Workshop là cách tiếp cận dễ dàng để chúng ta học một kỹ năng mới cùng mọi người, và cũng là một hoạt động thú vị để tham gia. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm quá trình làm các sản phẩm, và cảm thấy tự tin hơn khi phát triển các kỹ năng tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm một ai đó để cộng tác tổ chức các Workshop với chủ đề sống xanh, bạn có thể liên hệ Lại Đây nhé. Chúng mình rất sẵn lòng hợp tác với bạn!

 

SỰ KIỆN XANH

Nếu bạn đang có kế hoạch tổ chức các sự kiện với chủ đề sống xanh, bền vững, tiêu thụ ít rác thải, và đang tìm kiếm đơn vị hợp tác, từ nhà tài trợ hiện vật, đến tham gia qua vai trò diễn giả, tham luận viên, giám khảo, tư vấn viên, đại sứ, bạn có thể hợp tác với chúng mình. Chúng mình có thể sẽ không hỗ trợ được tất cả các sự kiện, nhưng chúng mình sẽ cố gắng tư vấn hoặc kết nối bạn đến những đơn vị tiềm năng khác có thể hỗ trợ bạn.

bottom of page