Nơi sản xuất: Việt Nam

Kích thước: Hiện có 4 size 

Size S ( 9 x 10 cm) - Size M ( 20 x 15 cm) - Size L ( 24 x 35 cm) - Size XL ( 34 x 43 cm)

Trọng lượng: 4-8 gram

Đặc điểm: Dùng để thay thế túi nilon khi đi mua sắm, đi chợ,... Có thể dùng với công dụng khác như đựng vật dụng cá nhân

/

Origin: Vietnam

Size: 4 options:

Size S ( 9 x 10 cm) - Size M ( 20 x 15 cm) - Size L ( 24 x 35 cm) - Size XL ( 34 x 43 cm)

Weight: 4-8 gram

Features: Used to replace plastic bags when shopping or keep personal stuff.

Túi Lưới Đi Chợ 45% Polyester / Reusable Produce 45% Polyester Mesh Bag

SKU: S001011
19.000₫Price

Thuộc tính sản phẩm (các lựa chọn về size, từng kích thước, màu sắc) nếu có