top of page

Nơi sản xuất: Việt Nam

Kích thước: Hiện sản phẩm có 3 size

- Size M (20 x 15 cm): 5 túi - 50,000đ

-  Size L (25 x 35 cm): 3 túi - 50,000đ

- Size XL (32 x 42 cm): 4 túi - 100,000đ

Đặc điểm: Dùng để thay thế túi nilon khi đi mua sắm, đi chợ,... Có thể dùng với công dụng khác như đựng vật dụng cá nhân

 

/

Origin: Vietnam

Size: 3 options:

- Size M (20 x 15 cm): 5 pieces - 50,000đ

-  Size L (25 x 35 cm): 3 pieces - 50,000đ

- Size XL (32 x 42 cm): 4 pieces - 100,000đ

Features: Used to replace plastic bags when shopping or keep personal stuff.

Túi Vải Đi Chợ / Reusable Produce Bag

SKU: S001009
50.000₫Price

Thành phần, vật liệu:  cotton thô (chưa qua xử lý hóa chất)

/

Material: unprocessed raw cotton.

bottom of page