top of page

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước túi: 47 x 70cm

 

TÚI GIẶT GIẢM VI NHỰA BEYUL Túi giặt bền vững giúp bắt vi nhựa trước khi chúng xâm nhập vào hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và sức khỏe của chúng ta.

 

Túi giặt giảm vi nhựa Beyul được thiết kế để bắt vi nhựa từ các loại vải tổng hợp trong quá trình giặt, ngăn không cho chúng xâm nhập vào nguồn nước. Vi nhựa là các hạt nhựa nhỏ có thể gây tác động lớn đến môi trường và sức khỏe.

 

Cách sử dụng:

 • Đặt quần áo làm từ vải tổng hợp (polyester, nylon, v.v.) vào túi giặt.

 • Kéo khóa túi và đặt vào máy giặt ở chế độ giặt nhẹ và mát.

 • Để hiệu quả tốt nhất, chỉ nên đổ đầy túi khoảng một nửa để quần áo có không gian di chuyển.

 • Có thể giặt cùng quần áo không phải vải tổng hợp để cân bằng tải giặt.

 •  

Thực hành giặt tốt nhất:

 • Sử dụng chế độ giặt nhẹ và mát để kéo dài tuổi thọ của cả túi giặt và quần áo.

Ảnh hưởng đến quy trình giặt:

 • Không gây xáo trộn lớn. Chỉ cần bao gồm túi giặt vào quy trình giặt thông thường của bạn.

Xử lý vi nhựa:

 • Vi nhựa thu gom tại các góc của túi. Hãy lấy ra sau mỗi lần giặt và bỏ vào thùng rác thông thường.

 

Thông số kỹ thuật:

 • Chất liệu: Làm từ polyamide, một loại sợi đơn không thải vi nhựa.

 • Khả năng bắt vi nhựa: Bắt được vi nhựa nhỏ đến 0.05mm.

Khuyến nghị sử dụng:

 • Lý tưởng cho quần áo làm từ polyester, polar fleece, nylon, acrylic, đồ tập thể dục, một số loại đồ lót và quần áo hàng ngày.

 

Lợi ích môi trường:

 • Ngăn vi nhựa xâm nhập vào nguồn nước, bảo vệ động vật biển và giảm ô nhiễm.

Tại sao nên dùng túi Beyul thay vì chỉ mua quần áo thân thiện với môi trường?

 • Dù quần áo bền vững được khuyến khích, nhưng không phải lúc nào cũng tiếp cận hoặc phù hợp với túi tiền của mọi người. Túi giặt Beyul cung cấp giải pháp thực tế để giảm ô nhiễm nhựa từ quần áo tổng hợp hiện có.

 • Ngay cả đồ tập thể dục làm từ chai nhựa tái chế cũng có thể thải vi nhựa. Túi giặt giúp giảm thiểu vấn đề này.

 

Hỗ trợ môi trường địa phương:

 • 10% lợi nhuận được dành để bảo vệ và làm sạch nguồn nước tại Việt Nam.

Hiểu về vi nhựa: Vi nhựa là các hạt nhựa nhỏ phân hủy từ các sản phẩm nhựa lớn hơn, bao gồm vải tổng hợp. Chúng có thể mất hàng trăm năm để phân hủy, gây nguy hiểm cho động vật hoang dã và hệ sinh thái. Khi vi nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn, chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người thông qua việc tiêu thụ và tiếp xúc.

 

 

Để biết thêm chi tiết và mua hàng, vui lòng truy cập Trang web Lại Đây Refill hoặc liên hệ chúng tôi tại info@laidayrefill.com +84 901499371.

 

/

Origin: China

Dimension: 47 x 70cm

 

BEYUL Microplastic-Reducing Laundry Bag

Sustainable laundry bag that helps capture microplastics before they enter the ecosystem, protecting our environment and health.

The Beyul microplastic-reducing laundry bag is designed to catch microplastics from synthetic fabrics during washing, preventing them from entering the water supply. Microplastics are small plastic particles that can have a significant impact on the environment and health.

 

Instructions for Use:

 • Place clothes made from synthetic fabrics (polyester, nylon, etc.) into the laundry bag.
 • Zip the bag closed and place it in the washing machine on a gentle, cool cycle.
 • For best results, fill the bag only about halfway to allow clothes room to move.
 • Can be washed with non-synthetic clothing to balance the laundry load.

 

Best Washing Practices:

 • Use gentle and cool wash cycles to extend the lifespan of both the laundry bag and clothes.

 

Impact on Washing Process:

 • Does not cause major disruption. Simply include the laundry bag in your regular washing routine.

 

Handling Microplastics:

 • Microplastics collect in the corners of the bag. Remove them after each wash and dispose of them in regular trash.

 

Specifications:

 • Material: Made from polyamide, a monofilament fiber that does not release microplastics.
 • Microplastic capture capability: Captures microplastics as small as 0.05mm.

 

Recommended Use:

 • Ideal for clothing made from polyester, polar fleece, nylon, acrylic, activewear, certain types of underwear, and everyday clothes.

 

Environmental Benefits:

 • Prevents microplastics from entering the water supply, protecting marine life and reducing pollution.

 

Why use the Beyul bag instead of just buying eco-friendly clothing?

 • While sustainable clothing is encouraged, it is not always accessible or affordable for everyone. The Beyul laundry bag offers a practical solution to reduce plastic pollution from existing synthetic clothing.
 • Even activewear made from recycled plastic bottles can release microplastics. The laundry bag helps mitigate this issue.

 

Supporting Local Environment:

 • 10% of profits are dedicated to protecting and cleaning water sources in Vietnam.

 

Understanding Microplastics:

 • Microplastics are tiny plastic particles that break down from larger plastic products, including synthetic fabrics. They can take hundreds of years to decompose, posing a threat to wildlife and ecosystems. When microplastics enter the food chain, they can affect human health through consumption and exposure.

Túi Giặt Giảm Vi Nhựa / Microplastic Reduction Washbag

SKU: S086001
390.000₫Price
  bottom of page