Bạn có để ý rằng chiếc túi đựng rác hàng ngày của chúng mình cũng chỉ là một vật trung gian để thu thập những vật dư thừa, chỉ đựng rác trong vòng 1-2 ngày trong khi những chiếc túi ấy mất đến hàng trăm năm mới có thể phân rã thành những mảnh nhỏ ở các bãi chôn lấp.

Vì vậy chúng mình hãy chuyển sang sử dụng một chiếc túi vải nhỏ xinh để chứa những món đồ không cần nữa để rồi khi vứt chúng đi mình vẫn giữ lại được chiếc túi đó để nó được “lại đầy” rác mới nhé.

Kích thước: 35cm x 48cm

/

Do you ever notice that the plastic trash bags that we change after 1-2 days take hundreds of years to decompose into pieces in the landfill. 

 

Let’s get changed to this reusable bin bag to put the waste in and keep using it so you can produce much less waste. 

 

Bag’s size: 35cm x 48cm

Túi Đựng Rác Bằng Vải / Reusable Bin Bag

SKU: S032015
79.000₫Price

" Túi đẹp, cũng khá rộng. Chủ yếu để rác khô thì sử dụng rất bền"

Ms. Thảo Lê - Hà Nội