top of page

Publisher Phát Hành: Phương Nam 

Dimension Kích Thước:  15.5 x 23.5 cm

Type Loại Bìa: Bìa mềm

Pages Số Trang: 353 

Price Giá: 135,000 Đ 

 

ĐIỀU ĐẶC BIỆT  KHI MUA SÁCH NÀY Ở LẠI ĐÂY? 

Tiết kiệm: 20,000 Đ (13%) so với giá bìa 

Góp quỹ trồng cây: 01 cây xanh khi mua 01 cuốn. 

 

Nhà tự nhiên học nổi tiếng Sir David Attenborough cho rằng nếu phải tìm một tác phẩm để so sánh với Mùa Xuân Vắng Lặng về sức ảnh hưởng của nó lên thế giới khoa học kỹ thuật này, thì đó chỉ có thể là Nguồn gốc các loài (The Origin of Species) của Charles Darwin.

Được đăng thành nhiều kỳ trên tờ New Yorker trước khi xuất bản thành sách vào tháng Chín năm 1962 đến nay, Mùa Xuân Vắng Lặng đã bán được hơn hai triệu bản.

Rachel Carson đã chỉ ra những thiệt hại nghiêm trọng về môi trường sống do thuốc trừ sâu tổng hợp DDT gây ra, và bày tỏ sự quan ngại to lớn khi chính phủ Mỹ cho phép việc sử dụng tràn lan những hóa chất độc hại trước khi hiểu rõ hệ quả lâu dài của chúng đối với môi trường và sự sống.

Cuốn sách ra đời không những gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội Mỹ, như một hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường, mà còn là tiền đề cho việc ra đời nhiều bộ luật và cơ quan kiểm soát chặt chẽ sau này. Ngoài lệnh cấm bán DDT trên toàn nước Mỹ vài năm sau đó, cuốn sách còn là khởi nguồn của Đạo luật Nước và Không khí sạch, Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, và dẫn đến sự ra đời của Ngày Trái Đất.

"Rachel Carson để lại cho chúng ta một di sản không chỉ có thể bao quát được cuộc sống tương lai, nhiệt huyết cả đời của bà, mà còn giữ vững được tinh thần của nhiều thế hệ. Bà bắt chúng ta đối mặt với sự tàn phá của hóa chất lên toàn cầu và kêu gọi chúng ta điều chỉnh lại tham vọng của bản thân - một thái độ mang tính cách mạng - để duy trì sự sống cho chính mình." Linda Lear

"Xét tổng thể, Rachel Carson đã thành công trong việc làm chúng ta khiếp sợ bị thế giới tự nhiên ruồng bỏ. Tác phẩm của bà gợi lên nỗi oán giận, sự tổn thương và tính phản kháng. Đó là Túp lều của bác Tom ở thế kỷ 20." - Walter Sullivan, "Books of the Times”, New York Times, 1962

 

ĐIỀU ĐẶC BIỆT KHI MUA SÁCH NÀY Ở LẠI ĐÂY?

 

  • Tiết kiệm 13%-22% so với giá bìa 
  • Góp quỹ trồng cây: 01 cây xanh khi mua 01 cuốn. 

 

/

 

“Silent Spring is an environmental science book by Rachel Carson. The book was published on September 27, 1962, documenting the adverse environmental effects caused by the indiscriminate use of pesticides. Carson accused the chemical industry of spreading disinformation, and public officials of accepting the industry's marketing claims unquestioningly.”

 

The book is in Vietnamese.

 

Are you passionate about the environment and looking for a book that can make a difference? Look no further than "Silent Spring" by Rachel Carson.

 

Originally published in 1962, "Silent Spring" is a groundbreaking work that exposed the dangers of pesticides and their harmful effects on the environment. It led to a nationwide ban on DDT, a chemical pesticide that was widely used at the time.

 

The book is still relevant today and serves as a call to action for all of us to take responsibility for the health of our planet. "Silent Spring" reminds us that our actions have consequences and that we must be mindful of the impact we have on the world around us.

 

Carson's eloquent and persuasive writing style makes this book a must-read for anyone interested in environmental issues. Her powerful message and insightful analysis have inspired generations of people to become environmental advocates.

 

By reading "Silent Spring," you will gain a greater understanding of the environmental challenges we face and how we can work together to overcome them. You'll also be inspired to take action and make a difference in your own community.

 

So why wait? Add "Silent Spring" to your reading list today and discover the power of knowledge and advocacy. Together, we can make a difference and create a more sustainable future for ourselves and the generations to come.

 

WHAT’S SPECIAL WHEN YOU PURCHASE THIS BOOK FROM LAIDAY?

 

  • Save 13%-22% of the original price

  • We will help you plant a tree for each book bought

Sách - Mùa Xuân Vắng Lặng/ Book - Silent Spring

SKU: S065003
155.000₫ Regular Price
80.000₫Sale Price

"Rachel Carson để lại cho chúng ta một di sản không chỉ có thể bao quát được cuộc sống tương lai, nhiệt huyết cả đời của bà, mà còn giữ vững được tinh thần của nhiều thế hệ. Bà bắt chúng ta đối mặt với sự tàn phá của hóa chất lên toàn cầu và kêu gọi chúng ta điều chỉnh lại tham vọng của bản thân - một thái độ mang tính cách mạng - để duy trì sự sống cho chính mình"

Ms. Linda, Hồ Chí Minh

 

"Xét tổng thể, Rachel Carson đã thành công trong việc làm chúng ta khiếp sợ bị thế giới tự nhiên ruồng bỏ. Tác phẩm của bà gợi lên nỗi oán giận, sự tổn thương và tính phản kháng. Đó là Túp lều của bác Tom ở thế kỷ 20." - Walter Sullivan, "Books of the Times”, New York Times, 1962"

Ms. Lan, Đà Nẵng

bottom of page