Sizes: 200 gram, 500 gram

Scents: Velvet, Light As Air, Blackwood 

Origin: Vietnam

Price: 429,000 Đ - 869,000 Đ 

Refill option: to be available soon

 

SCENTS – CÁC MÙI HƯƠNG

These scent notes above are played throughout the product line which consists of: premium scented candles, solid perfumes, scented sachets.

Các mùi hương trên đưa vào xuyên suốt các sản phẩm bao gồm: nến thơm cao cấp, nước hoa khô, túi thơm.

LIGHT AS AIR

Description: 

Soft, Peaceful, Tranquil

Nhẹ nhàng – an tĩnh

Notes:

Perfume notes: Mint, Apple, Green Leaves, Patchouli

Các nốt hương chính: bạc hà, táo, lá xanh, hoắc hương

VELVET 

Description:

Rebellious, Deep, Mysterious 

  Phá cách – Quyến rũ

Notes:

Perfume notes: White flowers, Virginia Cedar 

Các nốt hương chính: hoa trắng, gỗ tuyết tùng Virginia

BLACKWOOD 

Description: 

Nostalgic, Classic, Masculine

Cổ điển – cá tính

Notes: 

Perfume notes: Sandalwood, Orris, Tobacco

  Các nốt hương chính: đàn hương, rễ hoa diên vĩ, thuốc lá

 

INGREDIENTS: soy wax, beeswax, coconut oil, fragrance (Light as air/ Velvet/ Blackwood). Sáp đậu nành, sáp ong, dầu dừa, hương (Light as air/ Velvet/ Blackwood). 

 

BURNING TIME: ~ 40 hours (200g) / ~100 hours (500g). Khoảng 40 giờ (loại  200g) / khoảng 100 giờ (loại 500g)