Origin Xuất xứ: Việt nam 

Expiry Hạn sử dụng: 3 năm (years) 

Weight Trọng  lượng: 50 gram (1.76 Oz) 

Colors Available: black (đen tự nhiện), red brown (nâu đỏ), black brown (nâu đen) 

Price Giá: 160,000 đ/hộp 50g 

 

NHUỘM TÓC TỪ LÁ MÓNG VÀ LÁ CHÀM TỰ NHIÊN

Tự hào là sản phẩm Xuất xứ từ Việt Nam được nghiên cứu theo cách l