top of page

WORLD REVIEW 2023: THE FIGHT AGAINST PLASTIC POLLUTION

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


The year 2023 has witnessed significant strides in the battle against plastic pollution, marked by increased international cooperation and initiatives like the World Cleanup Day. Despite progress, experts warn that more robust and systemic measures are needed to effectively combat this crisis.


Recent studies reveal that the climate impact of plastic pollution is minor compared to the production of new plastics. The United Nations Environment Program suggests three market shifts: REUSE, RECYCLE, AND REORIENT to address this issue.


Projections indicate that plastic pollution in oceans and other water bodies could double by 2030. The economic cost of plastic pollution reaches hundreds of billions of dollars annually, with plastic production expected to double in the next two decades.


2023 is seen as a crucial year in tackling plastic pollution, potentially leading to a Global Plastics Treaty. The inclusion of mandatory corporate disclosure in the treaty is emphasized for monitoring and accountability.


Over 3,000 companies have begun disclosing their plastic-related risks and impacts, indicating rising awareness in the private sector. The increasing production of plastics and greenhouse gas emissions poses a severe challenge that needs addressing.


Studies show widespread plastic pollution in freshwater lakes and coral reefs globally. Treaty negotiations face complex challenges, requiring comprehensive solutions and effective measurement and compliance mechanisms.


The plastics treaty is being expedited, with a goal for completion by 2024, underscoring the importance of focusing on the treaty's fundamental aspects.

Although the world has made progress in the fight against plastic pollution in 2023, we need stronger, more decisive, and more systematic measures to effectively deal with this plastic crisis.


/


THẾ GIỚI 2023 NHÌN LẠI & CUỘC CHIẾN Ô NHIỄM NHỰA


Năm 2023 đã chứng kiến những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm nhựa, với sự tăng cường hợp tác quốc tế và các sáng kiến như Ngày Dọn Dẹp Thế Giới. Các chuyên gia cảnh báo rằng, mặc dù có tiến bộ, nhưng cần có những biện pháp mạnh mẽ và hệ thống hơn để đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng nhựa này.


Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa lên khí hậu không đáng kể so với việc sản xuất nhựa mới. Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc đề xuất ba sự chuyển đổi thị trường: tái sử dụng, tái chế, và tái định hình để giải quyết vấn đề này.


Dự báo cho thấy ô nhiễm nhựa trong đại dương và các dòng chảy khác có thể tăng gấp đôi vào năm 2030. Chi phí kinh tế do ô nhiễm nhựa gây ra lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi sản xuất nhựa dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới.


Năm 2023 được coi là một năm quan trọng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, với tiềm năng cho ra đời một Hiệp định Nhựa Toàn cầu. Việc bao gồm tiết lộ bắt buộc của doanh nghiệp về việc sử dụng nhựa trong cung ứng trong hiệp định được nhấn mạnh là quan trọng cho việc theo dõi và trách nhiệm giải trình.


Hơn 3,000 công ty đã bắt đầu tiết lộ rủi ro và tác động liên quan đến nhựa, cho thấy sự nhận thức tăng lên trong khu vực tư nhân. Sự tăng sản xuất nhựa và khí thải nhà kính là một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết.


Các nghiên cứu cho thấy ô nhiễm nhựa lan rộng trong các hồ nước ngọt và rạn san hô trên khắp thế giới. Đàm phán hiệp định đối mặt với thách thức phức tạp, yêu cầu giải pháp toàn diện và cần có cơ chế đo lường và tuân thủ hiệu quả.


Hiệp định về nhựa đang được đẩy nhanh tiến trình, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào những khía cạnh cơ bản của hiệp định.


Tuy thế giới có những tiến bộ trong cuộc chiến ô nhiễm nhựa trong 2023, nhưng chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hệ thống hơn nữa để đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng nhựa này.29 views

Comments


bottom of page