top of page

TREE PLANTING - HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY PHỦ XANH RỪNG

Với phần quyên góp từ các hoạt động cộng đồng và sự đồng hành của các nhà cung cấp, Lại Đây đã trồng được 2132 cây rừng tại những khu vực rừng cần trồng thêm cây hay đất trống thuộc Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Vườn Rừng JOY tại Đắk Nông. Một cánh rừng đều phải bắt đầu bằng vài cây xanh, Lại Đây Refill chúng mình chỉ xin được góp sức bé nhỏ cho một ít mảng xanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và hỗ trợ chúng mình trên hành trình lan toả này. Chúng mình sẽ tiếp tục để dành, triển khai các hoạt động gây quỹ để trồng thêm nhiều cây hơn nữa.

/

We have contributed to plant 2132 forest trees at Phuoc Buu Nature Reserve, Ba Ria - Vung Tau province and at JOY forest garden in Daknong. We have saved up from all the tips from customers who have visited Laiday, fundraising community activities and donations from Laiday suppliers. Every journey starts with small steps, every forest starts with some trees. We would like to thank you for your support to Laiday Refill and together making small little steps towards a greener place-to-be. We will continue to save, organising more fundraising activities to be able to plant more trees.
286 views

Comments


bottom of page