top of page

EVENTS FOR THE COMMUNITY AND ENVIRONMENT - CÁC HOẠT ĐỘNG CHO CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Recycling & DIY Workshops

Workshop Tái Chế

We often organize free in-store recycling & DIY workshops for the community to join and learn how to make some cool and useful items together.


Chúng mình định kỳ tổ chức các buổi workshop tại trạm với chủ đề tái chế, để cộng đồng cùng tham gia, tí toáy học làm các vật dụng thú vị, hữu ích, tận dụng các nguyên liệu có sẵn.


Weekend Thrift Market

Phiên Chợ Đồ Cũ

In 2020 we organized 5 thrift markets which helped over 10,000 old items find their new owners instead of being sent to landfills.


Chúng mình đã tổ chức 5 phiên chợ đồ cũ vào năm 2020, giúp hơn 10,000 món đồ cũ tìm được những người chủ mới để tăng vòng đời sử dụng của chúng thay vì bị vứt đi.


Earth Day Clean Up

Hoạt Động Nhặt Rác Vào Ngày Trái Đất

For Earth Day 2020-2021, we organized 3 Clean Up Day at 3 points in Ho Chi Minh City and Dong Nai province, collaborated with Green Trips Vietnam và Rethink Plastic Vietnam to collect, classify wastes and send them to treatment centers. This is also an opportunity for our team and our volunteers to raise awareness on people’s impacts to the environment.


Để hưởng ứng Ngày Trái Đất 2020-2021, chúng mình đã tổ chức 3 hoạt động Clean Up tại TP.HCM và Đồng Nai, kết hợp với tổ chức Green Trips Vietnam và Rethink Plastic Vietnam để nhặt rác, phân loại rác và gửi đến nơi xử lý phù hợp. Hoạt động này giúp team chúng mình và tình nguyện viên nhận thức thêm về các tác động của con người đối với môi trường tự nhiên.


660 views

コメント


bottom of page